Inštrukcije statistike


Statistika je študijski predmet marsikatere sicer družboslovne smeri, in ker družboslovci za matematične predmete pogosto nimajo veliko občutka, je statistika tudi predmet, pri katerem jih precej veliko »pogrne«, pa četudi so na voljo tako predavanja kot obvezne vaje kot številni učbeniki in skripte. Da bi se študentom že na samem začetku študij ne zataknil ali celo zameril, so tako priporočljive inštrukcije statistike, ki lahko pomagajo, da se uspeh pri študiju meri z lepimi vpisi v indeks in napredovanjem v višji letnik.

Inštrukcije statistike je najbolje poiskati pri izkušenemu inštruktorju z dovolj prakse, ki bo znal snov primerno razložiti in po potrebi podati tudi z nekaj več iznajdljivosti – kadar številke niso dovolj, je treba snov pač razložiti tako kot majhnim otrokom, z pripomočki iz vsakdanjega življenja. Ko je bistvo posameznih izračunov za potrebe statistike ter njihov namen in metodika razumljeno, pa se je treba lotiti reševanja konkretnih nalog. Tudi tu so inštrukcije statistike izjemnega pomena, saj lahko dober inštruktor poskrbi za veliko raznolikost nalog, v katerih se rešujejo najrazličnejši problemi. Tako se na kolokviju ali izpitu ne more pripetiti, da bi študent naletel na nov tip naloge, kakršnega prej ni poznal, in kakršnega se morda tudi na obveznih vajah ni reševalo.

Še posebej je to pomembno pri tako imenovanih kombiniranih nalogah, kjer je treba naenkrat uporabiti različne načine reševanja.

Inštrukcije statistike so za študente in njihove starše gotovo nekaj, v kar se izplača vložiti, tudi v primeru, da je študent prepričan, da mu statistika v življenju ne bo prišla niti malo prav. Zagotovo mu namreč bo – pri vpisu v višji letnik, v katerega se pogosto ne da napredovati, če ni opravljen prav izpit iz statistike. Vložite torej v nekaj ur vaj oziroma si zagotovite inštrukcije statistike, pa boste res lahko v prihodnjih letih študija posvečali vso svojo energijo le še popolnoma družboslovnim predmetom, na računanje oziroma matematiko pa popolnoma pozabili.