Odvodnjavanje lahko prepreči težave z meteorno vodo

Na vsaki površini, ki je pozidana oziroma se na njen nahaja objekt, parkirišče ali kaj drugega, je treba poskrbeti tudi za odvodnjavanje. V preteklosti za to ni bilo vedno najbolje poskrbljeno, zaradi česar so imeli mnogi velike težave z meteorno vodo. Ta je pogosto zalila določene površine, povzročila škodo na objektih in fasadah, zalila kleti in podobno. Dandanes na srečo vemo, kako se lahko vsem takšnim in podobnim težavam kar se da najbolj učinkovito izognemo.

odvodnjavanje Hauraton

Poskrbite za meteorno vodo!

Odvodnjavanje ni v bistvu nič drugega, kot sistem, ki poskrbi za to, da prav vsa meteorna voda čim bolj varno in uspešno odteče v najkrajšem možnem času in tudi čim bolj učinkovito. Na nek način meteorno vodo s tem usmerimo na primerno mesto, kjer lahko brez težav ponikne v zemljo, ne da bi povzročala kakršno koli škodo. To lahko storimo z jaškom, kanaletami ali drugimi elementi sistema, odvisno od tega, za kakšno površino gre, kakšna učinkovitost sistema je potrebna, kako obremenjena je površina in podobno. Pomembno pa je, da že preventivno premislimo o tem, kako zaščititi površino ali objekte na njej pred meteorno vodo, saj je škoda, ki jo ta lahko povzroči, precejšnja, zato se ji je bolje izogniti.

Odvodnjavanje naj načrtuje strokovnjak

Da bo za meteorno vodo res kar se da najbolj učinkovito poskrbljeno, je nujno, da pri načrtovanju takšnega sistema načrtuje strokovnjak. Če se lotevate urejanja okolice ali določene površine, je zato nujno treba kontaktirati tudi strokovnjaka, ki se spozna na to področje in lahko za vas naredi tako imenovani hidravlični izračun ter načrt za odvodnjavanje. Ta mora biti zelo skrbno izdelan, predvsem pa je treba premišljeno načrtovati, katere elemente naj vsebuje. Obstajajo tako linijski kot točkovni sistemi, poleg tega pa na tem področju obstaja tudi veliko različnih inovativnih rešitev. Tudi pri izbiri ustreznih elementov oziroma komponent sistema vam bo najbolje znal pomagati strokovnjak, ki vam bo odgovoril tudi na vse dileme, ki se vam morda pri tem postavljajo.