Prevajanje besedila je zahtevna naloga


Prevajanje besedila vsekakor ni lahka naloga. Tega se zaveda prav vsak, ki se je kdaj preizkusil pri tem delu. Takšno delo namreč zahteva veliko znanja, izkušenosti, preciznosti, pa tudi poznavanja različnih orodij, slovarjev in pripomočkov, s katerimi si lahko vsaj malo pomagamo pri delu, ga olajšamo in poskrbimo za to, da to poteka hitreje. Zaradi tega se nam cena za takšno delo ne sme zdeti nikoli predraga, saj se moramo zavedati, da je prevajalec temu delu posvetil kar nekaj časa, da je prevod na koncu takšen kot mora biti.

Različne vrste prevodov

Kako bo potekalo prevajanje besedila in kako zahtevno bo, je odvisno tudi od tega, za kakšen tekst sploh gre. Prevodi so lahko bolj ali manj zahtevni, saj seveda ni enako, ali gre za prevajanje nekega sodobnega romana z zelo metaforičnim besediščem, znanstveni članek z zapleteno terminologijo ali reklamno besedilo oziroma navodila za uporabo za nek tehnični izdelek. Vsaka vrsta prevoda zahteva drugačen pristop, od česar je odvisno tudi to, koliko časa bo na koncu trajalo, da bo delo res kakovostno opravljeno in da boste s končnim izdelkom tudi zadovoljni.

Hitro prevajanje je še bolj zahtevno

Če se s prevodom nekega teksta, dokumenta, spletne strani ali druge vsebine zelo mudi, je za prevajalca to lahko zelo stresno, saj si tudi pri hitrem delu ne sme privoščiti površnosti. Hkrati pa lahko hitro svoje delo opravi le v primeru, da je dovolj izkušen in je zato temu tudi kos. Zaradi tega je navadno zelo hitro prevajanje besedila tudi nekoliko dražje.

V kolikor gre za zelo dolg prevod, je morda smiselno, da se z njim spopade več prevajalcev naenkrat oziroma tako, da se vsak loti enega dela besedila. Pri tem je vsekakor zelo pomembno, da so med seboj usklajeni in da na koncu nekdo še pregleda celoto, da ne bo prihajalo do prevelikih slogovnih in drugih odstopanj. Na koncu je takšen prevod smiselno dati tudi lektorirati (https://www.prevajanje.net/lektoriranje/), da lektor poenoti terminologijo, posamezne stavčne strukture, izraze in podobno.